14.9.2017

Naše oddíly

Svou činnost vyvíjíme v sedmi dětských oddílech a dvou oddílech dospělých. Působíme ve Vyškově, Ivanovicích na Hané a Lulči.

Naše výchova klade maximální důraz na potřeby jednotlivých věkových kategorií, a proto se systém organizace dělí do tří věkových skupin, aby mohly být požadavky dětí naplněny vždy přiměřeně jejich věku.

První z těchto kategorií jsou vlčata a světlušky. Jedná se o ty nejmladší děti ve věku druhé třídy základní školy. V tomto věku je skautská myšlenka předávána hlavně ve formě hry. Děti si už odmala osvojují manuální zručnost a sociální cítění spojené s kooperací ve skupině, formou pro ně přirozenou.

Této věkové skupině se věnuje:
1. oddíl vodních skautů Luleč
4. smečka vlčat „Kondoři“ Vyškov

5. oddíl vodních skautů RA Vyškov
6. oddíl Ivanovice na Hané
7. roj světlušek „Včelky“ Vyškov


Druhou z věkových skupin, která má u nás své zastoupení, jsou děti ve věku od 11 do 15 let. Tato věková skupina se nazývá skauti a skautky a tvoří páteř celé organizace. Oddíly skautů a skautek se dělí na družiny, což jsou skupinky dětí (asi 6-8 členů), které vede starší a nejzkušenější člen družiny. Během roku se děti scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Této věkové skupině se věnuje:
1. oddíl vodních skautů Luleč
2. chlapecký oddíl Kondoři Vyškov
3. oddíl skautek Vyškov
5. oddíl vodních skautů RA Vyškov
6. oddíl Ivanovice na Hané