14.9.2017

1. oddíl vodních skautů a skautek Luleč – „Severní Hvězda“

Vedoucí oddílu: Kristina Osolsobě – Kiki

Zástupce vedoucího oddílu: Jan Osolsobě – Jéňa

Zástupce vedoucího oddílu: Martin Vašíček – Mrož

Oddílový web: www.1ovsslulec.skauting.cz