15.9.2017

5. oddíl vodních skautů „RA“

Vedoucí oddílu: Leoš Bělohlávek – Toba

Zástupce vedoucího oddílu: Lucie Taušová

Zástupce vedoucího oddílu: Jiří Kachlík – Káčko

Oddílový web: vodniskautivyskov.skauting.cz