17.9.2017

Poděkování

DĚKUJEME VŠEM STÁTNÍM INSTITUCÍM, OBCÍM, SPOLEČNOSTEM I JEDNOTLIVÝM OSOBÁM ZA JEJICH SPOLUPRÁCI, RADU, POCHOPENÍ ČI FINANČNÍ POMOC, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ V NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ NAŠÍ ORGANIZACE.

Jihomoravský kraj nám roce 2018 umožnil realizaci projektu „Rozvoj skautského areálu v Lulči“. V jehož rámci jsme instalovali krbová kamna v nové místnosti v klubovně a vybudovali nový přístřešek před klubovnou v celkové hodnotě 125 514 Kč. Velice si ceníme toho, že se nám povedlo zapojit členskou základnu a příznivce skautingu do budování přístřešku.

Velice si ceníme toho, že se nám povedlo zapojit členskou základnu do výroby a údržby táborového vybavení a areálů našich kluboven. Přispělo to ke zdravějšímu vnímání skutečné hodnoty táborového vybavení a našich kluboven.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihomoravský kraj
Město Vyškov
Město Ivanovice na Hané
Obec Luleč
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
MUDr. Martin Vašíček
JUDr. Martin Flora
MUDr. Hana Bělohlávková
Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o., Knihovna Karla Dvořáčka, Respono a.s,Mgr. Ivo Zavadil – PROSPORTS, Petr Tauš – NUTRITION-SHOP, Ing. Václav Kovář, VELUX, Zaměstnanecká nadace skupiny VKR na doporučení BKR ČR, s. r. o., Jaroslav Burget, obec Studnice, obec Otaslavice, Vojenské lesy a statky ČR, VÚ Březina.

Děkujeme za podporu Oslav 100 let skautingu ve Vyškově těmto lidem/institucím