17.9.2017

Poděkování

DĚKUJEME VŠEM STÁTNÍM INSTITUCÍM, OBCÍM, SPOLEČNOSTEM I JEDNOTLIVÝM OSOBÁM ZA JEJICH SPOLUPRÁCI, RADU, POCHOPENÍ ČI FINANČNÍ POMOC, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ V NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ NAŠÍ ORGANIZACE.

Jihomoravský kraj nám roce 2017 umožnil realizaci projektu „Rekonstrukce elektroinstalace skautské klubovny Vyškov“. 

V jehož rámci jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace v celkové hodnotě 119 923 Kč.

Velice si ceníme toho, že se nám povedlo zapojit členskou základnu do výroby a údržby táborového vybavení a areálů našich kluboven.
Přispělo to ke zdravějšímu vnímání skutečné hodnoty táborového vybavení a našich kluboven.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihomoravský kraj
Město Vyškov
Město Ivanovice na Hané
Obec Luleč
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
MUDr. Martin Vašíček
RYANT, s. r. o.
MUDr. Hana Bělohlávková
Gymnázium Vyškov, obec Studnice, obec Otaslavice, Knihovna Karla Dvořáčka, JUDr. Richard Belcredi, Jaroslav Výmola, Vodovody a kanalizace Vyškov,

Vojenské lesy a statky ČR, Lesní správa Myslejovice, Ing. Ivan Ambrož, Bronislav Sotolář, Jednota Boskovice, Junák, středisko Křtiny, VÚ Březina, Respono a.s., p. Žampach.